top of page

Beginners cursus

Instromers

  • Begint 28 jul.
  • 105 euro
  • Rie Mastenbroeksportpark

Beschikbare plekken


Beschrijving van de dienst

Deze cursus is bedoeld voor honden ouder dan 6 maanden die geen puppycursus (bij ons) hebben gevolgd of waarvan het niveau niet bekend is (denk hierbij aan honden uit het buitenland, honden uit een asiel etc.) Tijdens deze cursus gaan wij, in 8 weken, de basis van gehoorzaamheid leggen. Aan het einde van de cursus hebben we dan een twaalftal gehoorzaamheidsoefeningen behandeld. Naast deze oefeningen is er ruimte voor vragen en tijdens de theorieles gaan we in op onderwerpen als, bench training, bijtgedrag, hondentaal etc. De cursus wordt afgesloten met een examen* en een diploma. Deze cursus bestaat uit 7 praktijklessen, een theorie les en een digitaal cursusboek waarin de oefeningen stapsgewijs beschreven staan. Deelname eisen: - Voor honden vanaf (ca.)6 maanden. - Honden zitten binnen hun inent schema. Omdat wij u graag op maat willen begeleiden, houden wij het aantal cursisten per cursus beperkt. Maximaal 7 honden per groep. *Alle honden slagen tijdens dit examen. U kunt zich misschien wel voorstellen dat het niveau per hond erg kan verschillen in de groep. Vandaar dat de focus van het examen ligt bij de ontwikkeling die jullie doormaken i.p.v. een standaard niveau aan het einde van de 8 weken. De instructeur zal aan het einde van de cursus iedereen individueel advies geven over een eventuele vervolg cursus. Vervolg cursus: Puber Cursus / Jonge Honden Cursus / Sport & Spel / MasterClass


Aankomende sessies


Annuleringsbeleid

Groepscursussen : U schrijft zich in voor een cursus, niet voor losse lessen. Kosteloos annuleren kan tot aan het moment dat de cursus start. Annuleren na les 1 (en voor aanvang van les 2). Er wordt €22,50 in rekening gebracht, het restant wordt gerestitueerd. Annuleren na les 2 . Het gehele cursus bedrag zal in rekening worden gebracht. Voor alle cursussen geld dat er een minimale aanwezigheid moet zijn van 80% om deel te mogen nemen aan de examens. Bij de Puppycursus en de Beginners cursus geld dat de theorie les een verplicht onderdeel is van de cursus. Bent u niet in de gelegenheid om naar de theorie les te komen, overleg dan met de instructeur wanneer u deze kunt inhalen. Indien er door ziekte of overmacht van de instructeur de les(sen) uitvallen, wordt er in overleg met de cursist(en) een nieuwe datum ingepland . Deze inhaallessen zijn zonder extra kosten voor de cursist(en). Deelnemers van de Puppycursus en de Beginnerscursus krijgen een digitaal cursusboek toegezonden na de theorieles. Indien u niet bij de les kunt zijn, dan wordt deze les in principe niet ingehaald. Bent u door ziekte of overmacht niet in staat om naar de les kunt komen, geef dit aan bij de instructeur, wij proberen u bij een andere les in te delen zodat u de gemiste les kunt inhalen. Privé les / Privé cursus: Privé lessen hebben een duur van ca. 30 minuten. Privé pakket bestaat uit 6 lessen van ca. 30 minuten. De inhoud van de privé lessen wordt tijdens een kennismaking gesprek (telefonisch of op de hondenschool) of tijdens de eerste les besproken en vastgelegd. Bij het afnemen van een standaard privé (gehoorzaamheid) cursus adviseren wij u deel te nemen aan onze Theorieles. Bij het afnemen van een privé Puppycursus of een Beginnerscursus ontvangt u ons digitale cursusboek. Kosteloos les(sen) verzetten of annuleren kan tot 24 uur voor aanvang van de geplande les anders wordt de geplande les in rekening gebracht. Privé cursus annuleren kan op ieder gewenst moment. Er wordt €37,50 per afgenomen les in rekening gebracht, het restant wordt gerestitueerd. Indien er door ziekte of overmacht van de instructeur de les uitvalt, wordt er in overleg met u een nieuwe datum ingepland . De verzette les wordt uiteraard niet in rekening gebracht.


Contactgegevens

  • Rie Mastenbroeksportpark 8, Almere, Nederland

    + 06 24673306

    info@deparadijshoeve.nl


bottom of page