Algemene Voorwaarden

2011+042.jpg

Huisregels:

 • Parkeren graag op de parkeerplaats en niet op het terrein van Kinderboerderij De Stek.

 • Graag het hek achter u sluiten i.v.m. de veiligheid van de dieren op het terrein.

 • Lessen worden met slecht weer binnen gegeven in een paardenbak.

 • Honden op het terrein graag aan de lijn.

 • Mocht uw hond zijn behoefde op het terrein doen, dan graag opruimen. Bij de voordeur staat een prullenbak waar u, uw zakje in kan deponeren.

 • De Kinderboerderij is gesloten. Het betreden van de weides en het lopen langs de verblijven waar de dieren staan is niet toegestaan.

 • Roken is toegestaan op de aangegeven rookplekken.

 

Voor in de lessen:

 • Honden moeten de entingen hebben gehad die voor de leeftijd gelden en tijdig zijn herhaald. Wij verzoeken iedereen een foto te maken van de bladzijden in het entingboekje waar de laatste enting op staat en deze op te sturen naar info@quiebushondenschoolalmere.com o.v.v. de naam van de hond en de cursus waar u zich voor heeft opgegeven.

 • Honden hebben een niet slippende halsband of harnas met een lijn van ca. 1.20 meter. Andere materialen (zoals halti's, slipkettingen, gentle leaders, half checks etc.) zijn niet toegestaan.

 • Kinderen zijn welkom tijdens de lessen. Voor kinderen jonger dan 10 jaar is het niet toegestaan om met de hond te werken. Voor kinderen tussen de 10 en de 16 jaar oud is, het werken met de hond, ter beoordeling van de instructeur.

 • Deelnemen aan de cursussen of privélessen in geheel op eigen risico van de cursist(en).

 • Wij raden iedereen aan om een WA verzekering af te sluiten waarbij uw hond is meeverzekerd.

 • Alle instructeurs en gedragstherapeuten werkzaam bij Quiebus Hondenschool Almere zijn aangesloten bij Kynologisch Centrum Quiebus en dus geschoold en regelmatig bijgeschoold. Alle adviezen gegeven aan cursisten m.b.t. de hond zijn gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeurs en gedragstherapeuten. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Quiebus Hondenschool Almere voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen.

 

Groepslessen:

 • U schrijft zich in voor een cursus, niet voor losse lessen.

 • Kosteloos annuleren kan tot aan het moment dat de cursus start.

 • Annuleren na de eerste les.  Er wordt €22,50 in rekening gebracht, het restant wordt gerestitueerd.

 • Annuleren na 2 of meer lessen. Het gehele cursus bedrag zal in rekening worden gebracht.

 • Gemiste lessen kunnen kosteloos worden ingehaald tijdens onze inhaal avonden (iedere eerste dinsdag van de maand en iedere laatste vrijdag van de maand). U kunt zich hiervoor bij uw instructeur opgeven.

 • Voor alle cursussen geld dat er een minimale aanwezigheid moet zijn van 80% om deel te mogen nemen aan de examens.

 • Bij de Puppycursus en de Beginners cursus geld dat de theorie les een verplicht onderdeel is van de cursus. Bent u niet in de gelegenheid om naar de theorie les te komen, overleg dan met de instructeur wanneer u deze kunt inhalen.

 • Deelnemers van de Puppycursus en de Beginnerscursus krijgen een digitaal cursusboek toegezonden na de theorieles.

 • Indien er door ziekte of overmacht van de instructeur de les uitvalt, wordt er in overleg met de cursist(en) een nieuwe datum ingepland . Deze inhaallessen zijn zonder extra kosten voor de cursist(en).

 

Privé les / Privé cursus:

 • Privé lessen hebben een duur van ca. 30 minuten.

 • Privé pakket bestaat uit 6 lessen van ca. 35 minuten.

 • De inhoud van de privé lessen wordt tijdens het kennismaking gesprek besproken en vastgelegd. 

 • Bij het afnemen van een standaard gehoorzaamheid cursus adviseren wij u deel te nemen aan onze Theorieles. 

 • Bij het afnemen van een Puppycursus of een Beginnerscursus ontvangt u ons digitale cursusboek.

 • Kosteloos les(sen) verzetten of annuleren kan tot 24 uur voor aanvang van de geplande les anders wordt de geplande les in rekening gebracht.

 • Privé cursus annuleren kan op ieder gewenst moment. Er wordt €35,00 per afgenomen les in rekening gebracht, het restant wordt gerestitueerd.

 • Indien er door ziekte of overmacht van de instructeur de les uitvalt, wordt er in overleg met u een nieuwe datum ingepland . De verzette les wordt uiteraard niet in rekening gebracht. 

Begeleiding aan huis:

 • Lessen hebben een duur van ca. 45 minuten.

 • Inhoud van de les(sen) worden bij voorhand met u besproken tijdens een (telefonisch) kennismakingsgesprek.  

 • De gemaakte afspraken leggen wij vast. U krijgt binnen 48 uur na de afgenomen les een kleine samenvatting van de inhoud van de les.

 • Bij revaliderende honden of honden met een uitdaging van medische aard zullen wij u toestemming vragen te mogen overleggen met uw eigen dierenarts zodat we u zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

 • Kosteloos les(sen) verzetten kan tot 24 uur voor aanvang van de geplande les anders wordt de geplande les in rekening gebracht.

 • Het Begeleiding aan Huis pakket annuleren kan op ieder gewenst moment. Er wordt €55,00 per afgenomen les in rekening gebracht, het restant wordt gerestitueerd.

 • Indien er door ziekte of overmacht van de instructeur de les uitvalt, wordt er in overleg met u een nieuwe datum ingepland . De verzette les wordt uiteraard niet in rekening gebracht. 

 • Bij het afnemen van een standaard gehoorzaamheid cursus adviseren wij u deel te nemen aan onze Theorieles. 

 • Bij het afnemen van een Puppycursus of een Beginnerscursus ontvangt u ons digitale cursusboek.