top of page

Puppycursus

Kleuterschool

  • Begint 10 nov.
  • 115 euro
  • Quiebus Almere

Beschikbare plekken


Beschrijving van de dienst

In deze cursus gaan wij, in 10 weken, de basis leggen voor de opvoeding van uw pup. Naast de gehoorzaamheid oefeningen is er ruimte voor vragen en tijdens de theorieles gaan we in op onderwerpen als zindelijkheid, benchtraining, bijtgedrag, hondentaal en nog veel meer. Aan het einde van de cursus is de basis gelegd voor een 12 tal gehoorzaamheid commando's, allemaal op positieve wijze aangeleerd. De cursus wordt afgesloten met een examen* en een diploma. Deze cursus bestaat uit 9 praktijklessen, een (verplichte) theorie les en een digitaal cursusboek waarin de oefeningen stapsgewijs beschreven staan. Deelname eisen: Voor pups vanaf 8 weken die binnen hun inent schema zitten. U hoeft dus niet te wachten met aanmelden tot de laatste enting. Als u hierover vragen hebt neem dan gerust even contact op. Vervolg cursus: Jonge Honden Cursus Omdat wij u graag op maat willen begeleiden, houden wij het aantal cursisten per cursus beperkt. Maximaal 7 honden per groep. Bij slecht weer trainen wij binnen. *Alle puppen slagen tijdens dit examen. Het gaat immers om de ontwikkeling die jullie samen doormaken.


Aankomende sessies


Annuleringsbeleid

Groepscursussen : U schrijft zich in voor een cursus, niet voor losse lessen. Kosteloos annuleren kan tot aan het moment dat de cursus start. Annuleren na les 1 (en voor aanvang van les 2). Er wordt €22,50 in rekening gebracht, het restant wordt gerestitueerd. Annuleren na les 2 . Het gehele cursus bedrag zal in rekening worden gebracht. Voor alle cursussen geld dat er een minimale aanwezigheid moet zijn van 80% om deel te mogen nemen aan de examens. Bij de Puppycursus en de Beginners cursus geld dat de theorie les een verplicht onderdeel is van de cursus. Bent u niet in de gelegenheid om naar de theorie les te komen, overleg dan met de instructeur wanneer u deze kunt inhalen. Indien er door ziekte of overmacht van de instructeur de les(sen) uitvallen, wordt er in overleg met de cursist(en) een nieuwe datum ingepland . Deze inhaallessen zijn zonder extra kosten voor de cursist(en). Deelnemers van de Puppycursus en de Beginnerscursus krijgen een digitaal cursusboek toegezonden na de theorieles. Indien u niet bij de les kunt zijn, dan wordt deze les in principe niet ingehaald. Bent u door ziekte of overmacht niet in staat om naar de les kunt komen, geef dit aan bij de instructeur, wij proberen u bij een andere les in te delen zodat u de gemiste les kunt inhalen. Privé les / Privé cursus: Privé lessen hebben een duur van ca. 30 minuten. Privé pakket bestaat uit 6 lessen van ca. 30 minuten. De inhoud van de privé lessen wordt tijdens een kennismaking gesprek (telefonisch of op de hondenschool) of tijdens de eerste les besproken en vastgelegd. Bij het afnemen van een standaard privé (gehoorzaamheid) cursus adviseren wij u deel te nemen aan onze Theorieles. Bij het afnemen van een privé Puppycursus of een Beginnerscursus ontvangt u ons digitale cursusboek. Kosteloos les(sen) verzetten of annuleren kan tot 24 uur voor aanvang van de geplande les anders wordt de geplande les in rekening gebracht. Privé cursus annuleren kan op ieder gewenst moment. Er wordt €37,50 per afgenomen les in rekening gebracht, het restant wordt gerestitueerd. Indien er door ziekte of overmacht van de instructeur de les uitvalt, wordt er in overleg met u een nieuwe datum ingepland . De verzette les wordt uiteraard niet in rekening gebracht.


Contactgegevens

  • Quiebus Hondenschool Almere, Rie Mastenbroeksportpark, Almere, Nederland

    + 06 24673306

    info@deparadijshoeve.nl


bottom of page